:: ผลงงานนักเรียน :: Home
     
  โครงงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560  
  โครงงานเกม บวก ลบ คูณ หาร สะท้านออนไลน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2561  
  โครงงานคณิตศาสตร์ เกมสาวน้อยร้อยชั่ง อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ปี 2562(Demo)  
  โครงงานคณิตศาสตร์ เกมสาวน้อยร้อยชั่ง อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ปี 2562  
  คู่มือการเกมสาวน้อยร้อยชั่ง อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์