นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
 
 
นายนพดล พุทธโยธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
   
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อาคารสถานที่
  ตราสัญลักษณ์
  ปรัชญา วิสัยทัศน์
  เพลงประจำสถานบัน
  บุคลากร
  รายชื่อนักเรียนปี 2563
   
  ข่าวสาร
   
  วารสารใต้ร่มจามจุรี
  บทความวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  ข่าวกิจกรรม
   
  เกียรติประวัติ
   
  เกียรติประวัตินักเรียน
  เกียรติประวัติครู
  เกียรติประวัติโรงเรียน
   
   
  จัดการระบบ
   
  Login
   
  ห้องสมุดอัจฉริยะ (สาระ+พัด)
   
คลิกเพื่อสมัครสมาชิก
  โหลดแอปสมุดอัจฉริยะ
 
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...
 
 
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 

16-17 พฤษภาคม 67 ขอขอบพระคุณ คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำน้ำแข็งไส

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินการจัดโครงการ

16 พฤษภาคม 2567 ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยนายชัยวิทย์ มาลัย

ระเบียบการแต่งการของนักเรียน

24 เมษายน 67 นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน

14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร นายชัยวิทย์ มาลัย รองนายกเทศมนตร

28 มีนาคม 2567 นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นประธาน

โครงการการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพร

2 เมษายน 2567 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้นำนักเรียนกลุ่มสนใจดนตรีนาฏศิลป์ เข้าร่วมจัดการแสดง ในพิ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
   
 
 
 
ข่าวการศึกษา
 
 
แหล่งเรียนรู้
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/09/2014
ปรับปรุง 13/01/2017
วันเดือนปี
สถิติผู้เข้าชม