:: อาคารสถานที่ :: Home
อาคารจามจุรี
 
  อาคารจามจุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 สร้างจากงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 
อาคารฉำฉา
 
  อาคารฉำฉา ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 โดยใช้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล
 
อาคารอำนวยการ
 
   
สระว่ายน้ำ
 
   
สนามเด็กเล่น
 
   
Back to Top