Home
   
ภาพกิจกรรม : งานวันครูปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนนุบาลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ซึ่งรวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในการนี้มีนายชัยวิทย์ มาลัย และนายทรงพล อุทัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
   
Back to Top