Home
   
ภาพกิจกรรม : ต้อนรับครูปรียาดา
รายละเอียด : วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขอต้อนรับข้าราชการครูโอนย้าย คุณครูปรียาดา อะโนมา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
   
Back to Top