Home
   
ภาพกิจกรรม : ประกวดมารยาท
รายละเอียด : วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2563 นายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด - 19
   
Back to Top