Home
   
ภาพกิจกรรม : มอบวุฒิบัตร 2562
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จัดงานวันปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 มีนางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบ
   
Back to Top