Home
   
ภาพกิจกรรม : ร่วมงานเปิดบ้านสาธิต
รายละเอียด : โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการ เปิดบ้านพวงคราม สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับร่อน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันส้มตำตำลีลา ระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประเภททีม
   
Back to Top