:: กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :: Home
     
     
   
  นางสาวจันทนา ติ๊บแก้ว  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
     
 
นายสุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์   นายปัฐวิกรณ์ บุญต่าย
ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยครู
   
     
Back to Top