:: วิธีการดาวโหลดเอกสาร :: Home
  1. ท่านสามารถพิมพ์ผ่านทางบราวเซอร์โดยจะต้องพิมพ์เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
  2. สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด ใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วคลิกที่คำสั่ง Save Target As...  
  3. หากเอกสารฉบับใดมี 2 หน้า ขอให้พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน  
  *** การใช้งานต้องใช้โปรแกรม Foxit Reader ในการเปิดไฟล์สำหรับพิมพ์แบบฟอร์ม***  
     

เอกสารสำหรับการติดต่อราชการ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการสอนแทน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์สารสนเทศ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้ปกครอง (ทบ.1) ดาวน์โหลด
คำร้องทั่วไปสำหรับนักเรียน (ทบ.2) ดาวน์โหลด
คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปถ.๐๑) (ทบ.3) ดาวน์โหลด
คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ทบ.4) ดาวน์โหลด
คำร้องขอย้ายออก (ทบ.5) ดาวน์โหลด