:: ติดต่อโรงเรียน :: Home
 
 
 
 
ที่อยู่ 15/1 หมู่ 3 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-850421 ต่อ 131 ต่อ 12 , www.anpk.ac.th