:: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน :: Home

 

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 10 ม.ค. 65 ประกาศ ใบสมัคร
ประกาศแจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 15 ต.ค. 64 เอกสารแนบ
ประกาศโรงเรียนเปิดเรียน on site วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 17 ก.ย. 64 เอกสารแนบ
ประกาศโรงเรียนปิด วันที่ 1-14 กันยายน พ.ศ. 2564 31 ส.ค. 64 เอกสารแนบ
สมัครสมาชิกการใช้งานห้องสมุดอเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต) 15 พ.ค. 62 เอกสารแนบ
เอกสารการสมัครการใช้งานห้องสมุดอเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 15 พ.ค. 62 เอกสารแนบ
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 13 ส.ค. 58 เอกสารแนบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งลงข่าวหนังสือพิมพ์แมงมุม จังหวัดลำปาง 17 - 23 ก.ค. 58 เอกสารแนบ
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเปิดอบรมคอมพิวเตอร์และให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ในวันหยุด 10 ก.ค. 58 เอกสารใบสมัคร
     
     
     
     
Back to Top