:: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน :: Home

 

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2558 5 กุมภาพันธ์ 2559  
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ศูนย์เกษตรแม่เหียะฯ 12 - 13 มกราคม 2559  
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลฯ 9 มกราคม 2559  
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน 8 มกราคม 2559  
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 8 พฤศจิกายน 2558  
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 13 ส.ค. 58 เอกสารแนบ
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งลงข่าวหนังสือพิมพ์แมงมุม จังหวัดลำปาง 17 - 23 ก.ค. 58 เอกสารแนบ
- โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเปิดอบรมคอมพิวเตอร์และให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ในวันหยุด 10 ก.ค. 58 เอกสารใบสมัคร
     
     
     
     
Back to Top