Home
   
ภาพกิจกรรม : เซ็นทรัล สานฝันการศึกษา
รายละเอียด : โครงการ "เซ็นทรัลทำ สานฝันการศึกษา " ปีการศึกษา2564 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ทางโรงเรียนได้ดำเนินการมอบทุนให้แก่นักเรียนและฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป https://8xbet162.com
   
Back to Top