Home
   
ภาพกิจกรรม : ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รายละเอียด : วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งจัดโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 มีนายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ (สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3160176437561359&type=3)
   
Back to Top