Home
   
ภาพกิจกรรม : มอบใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
รายละเอียด : วันที่ 30 มีนาคม 2564 โนงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งทำพิธีมอบเกียรติบัติดีเด่นด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยมีนายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ให้เกียรติเป็นผู้มอบในครั้งนี้
   
Back to Top