Home
   
ภาพกิจกรรม : ส่งท้ายปีเก่า 2563
รายละเอียด : วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย คุณครูพิพัฒน์ เจริญวรรธะ ผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแลกของขวัญของนักเรียน จับรางวัลพิเศษมอบให้แก่นักเรียน โดยของรางวัลต่าง ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชมรมผู้ปกครอง และผู้ปกครอง
   


Back to Top