Home
   
ภาพกิจกรรม : แห่กฐิน ปี 2563
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 นักเรียนและคณะครู ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งได้เข้าร่วมขบวนแห่กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   
Back to Top