Home
   
ภาพกิจกรรม : แข่งขันทำกระทง
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมการประกวดกระทงฝีมือ งานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา (กระทง) ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีมที่ 1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ,ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
   
Back to Top