Home
   
ภาพกิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์ 2563
รายละเอียด : วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีนายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการถวายราชสุดดี ร.4 และการมอบรางวัลการประกวดการวาดภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น
   
Back to Top