Home
   
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมทาสี
รายละเอียด : วันที่ 7 เมษายน 2563 นายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ช่วยกัน ปรับปรุงโต้ะเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียนและชั้นวางถาดอาหารโดยการทาสีให้มันดูใหม่และสดใสขึ้นตามดำริของ คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบานหนองป่าครั่ง
   


Back to Top