Home
   
ภาพกิจกรรม : เยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : วันที่ 23-24 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้พร้อมทั้งเน้นย้ำในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลหนองป่าครั่งที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงโรคโควิด-19 สายพันธุ์2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้
   
Back to Top