Home
   
ภาพกิจกรรม : งานวันครู ปี 2563
รายละเอียด : วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมงานวันครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2563 จัด ณ ห้องประชุมอาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
   
Back to Top