Home
   
ภาพกิจกรรม : กีฬาสี ปี 2562
รายละเอียด : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมสนามหญ้าเทียม เทศบาลตำบลนองป่าครั่ง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด
   
Back to Top